แมว_ไม่_เคย_แปลง_ฟัน

posted on 03 Dec 2009 19:29 by nai236 in dhamma

คุณเห็นไหม  แมวไม่มี    แปรงสีฟัน
ปากของมัน   ก็ไม่เหม็น   เช่นปากหมา
กินของดิบ    ของเน่า      เท่ากันมา
ปากวิฬาร์     มิได้เหม็น   เช่นปากสุนัข

ปากคนเรา   เอาเป็นว่า    ถ้าไม่แปรง
ไม่กินหมาก  ปากแดง    ให้หนักๆ
ปากจะเหม็น  แรงมาก    เช่นปากยักษ์
ล้วนประจักษ์  ข้อนั้นรู้    อยู่แก่ใจ

ถ้าไฉน      ขอให้บ่ม    "อมพระธรรม"
ตลอดวัน    ยังค่ำ         จะดีไหม
ปากจะหอม  หวนมาก    จากภายใน
ถ้าหาไม่    มาด่าฉัน    กันให้พอฯ
พุทธทาส  อินทปัญโญ


 
ขอบคุณเครดตจากหนังสือพระธรรมในคำกลอนฉบับกระเป๋าชุดปริศนาธรรมเซ็น

นำมาจาก กระดานสนทนา วัดบางพระ

Comment

Comment:

Tweet